Home » Seminaria magisterskie » Seminarium magisterskie u prof. Wojciecha Dajczaka

Archiwum

Seminarium magisterskie u prof. Wojciecha Dajczaka

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że w roku akademickim 2012/2013 będzie prowadził seminarium magisterskie dla IV roku prawa, w ramach którego można przygotowywać pracę z zakresu:
        porównawczego prawa prywatnego;
        prawa rzymskiego i tradycji cywilistycznej;
        historii prawa prywatnego.
 

Zgłoszenia na seminarium należy wysyłać na adres mailowy Profesora (dajczak@amu.edu.pl) lub składać w sekretariacie Katedry (p. 109, Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90). 

Pierwsze spotkania grup seminaryjnych odbędą się:
– IV rok, w środę 3.10.2012r. o godz. 18:00 w p. 101, Collegium Iuridicum;
– V rok w poniedziałek 8.10.2012r. o godz. 18:30 w p. 101 Collegium Iuridicum.