Home » Seminaria magisterskie » Seminarium magisterskie u dr. hab. Jacka Wiewiorowskiego

Archiwum

Seminarium magisterskie u dr. hab. Jacka Wiewiorowskiego

Osoby zainteresowane pisaniem pracy magisterskiej pod kierunkiem dr hab. Jacka Wiewiorowskiego z:
  • prawa rzymskiego (w tym prawa publicznego)
  • historii europejskiego prawa karnego
  • psychologii ewolucyjnej w prawoznawstwie (zwłaszcza w badaniach historycznoprawnych)
mogą uzyskiwać dodatkowe informacje i zapisywać się od 1 czerwca 2014 r. w p. 109 (sekretariat Katedr) lub elektronicznie (wiew@amu.edu.pl).