Home » Seminaria magisterskie » seminarium magisterskie prof. W. Dajczaka – roka akademicki 2011/2012

Archiwum

seminarium magisterskie prof. W. Dajczaka – roka akademicki 2011/2012

Zgodnie z wprowadzonym przez dziekana nowym trybem zapisów na seminaria magisterskie uprzejmie informuję, że wprowadzę do USOS jako uczestników mojego seminarium w roku 2011/2012 osoby które do 20 czerwca 2011 roku skierowały lub skierują zgłoszenie udziału w seminarium magistarskim na adres (dajczak@amu.edu.pl) i wypełnią presłany im formularz. Ten tryb oparty na ocenie treści formularzy ma pierwszeństwo. Drugim trybem zapisu są bezpośrednie zgłosznia do USOS. Podobnie jak w latach poprzednich w ramach semianrium można przygotowywac pracę z porówanwczego prawa pryatengo, prawa rzymskiego i historii prawa prywatnego.

z pzodr. – Wojciech Dajczak