Home » Seminaria magisterskie » Seminarium magisterskie prof. A. Gulczyńskiego

Archiwum

Seminarium magisterskie prof. A. Gulczyńskiego

W nowym roku akademickim prowadzić będę seminarium z zakresu

– prawa prywatnego (m.in. zagadnienia podmiotowości prawnej, rodziny i prawa rodzinnego z uwzględnieniem aspektów historycznych i porównawczych),

– archeologii i ikonografii prawnej,

– kultury prawnej, w tym funkcjonowania prawa (roli orzecznictwa) i karier prawników, fikcji i wartości prawnych,

– integracji europejskiej, sposobów unifikowania i harmonizowania prawa,

– prawa turystycznego.

Zainteresowanych proszę o kontakt: guland@amu.edu.pl