Home » Seminaria magisterskie » Semianarium magisterskie prof. W. Dajczaka

Archiwum

Semianarium magisterskie prof. W. Dajczaka

W roku akademickim 2012/2013 będę prowadził dla czwartego roku prawa seminarium magisterskie. W ramach seminarium można przygotowywać pracę z zakresu:
– porównawczego praw prywatnego;
– prawa rzymskigo i tradycji cywilistycznej;
– historii prawa prywatnego.

Zgłoszenia na semiarium proszę wysyłać od dnia 1 czerwca 2012 roku na mój adres mailowy (dajczak@amu.edu.pl) lub składać w sekretariacie Katedry (p. 109, Collegium Iuridicum).

Wojciech Dajczak