Home » Dyżury » Odpowiedź prof. Wojciecha Dajczaka (w związku z zapytaniami o zmianę terminu egzaminu z prawa rzymskiego w czerwcu)

Archiwum

Odpowiedź prof. Wojciecha Dajczaka (w związku z zapytaniami o zmianę terminu egzaminu z prawa rzymskiego w czerwcu)

Odpowiadając na liczne wnioski o zmianę terminu egzaminu z prawa rzymskiego i umożliwienie zdawania go w dniu 27.06.2016 uprzejmie informuję, że jest to niemożliwe z przyczyn technicznych. Na termin zapisanych jest 200 osób i jest to już maksymalna liczba zdających, którzy mogą zmieścić się w przeznaczonym na egzamin Auditorium Maximum.
Informuję także, że zaliczanie przedmiotu (modułu) w terminie uzgodnionym indywidualnie wymaga zgodnie z par. 16 regulaminu studiów stosownej zgody dziekana.
Prof. Wojciech Dajczak