Home » Egzaminy » Egzamin z prawa rzymskiego – FAQ

Archiwum

Egzamin z prawa rzymskiego – FAQ

Poniżej wyjaśniam kwestie co do których pytania się powtarzają:
     osoba nie zapisana w USOS na konkretny termin egzaminu będzie mogła zdawać w nim prawo rzymskie jeśli w sali pozostają wolne miejsca po wejściu wszystkich osób zapisanych w USOS na dany termin;
     nie mogę zagwarantować już dodatkowych miejsc na terminy 5 i 7 lipca, i dlatego nie podejmuję decyzji o przeniesieniu egzaminu na któryś z lipcowych terminów;
     nie mam możliwości utworzenia dalszych terminów w lipcu lub wrześniu. Dlatego osoby, które przystąpią do egzaminu po raz pierwszy we wrześniu, będą mogły wykorzystać ewentualny drugi termin w oparciu o decyzję kierownika studiów „przedłużającą sesję” na październik 2012;
     wysłana Umailem informacja o zakresie wymagań egzaminacyjnych wskazuje zagadnienia których będą dotyczyć pytania na egzaminie. Jeśli w ramach rozdziału lub podrozdziału podręcznika wskazano mniejsze jednostki systematyczne, to one odpowiadają zakresowi wymagań egzaminacyjnych;
     nie ma listy kazusów objętych ostatnim pytaniem egzaminacyjnym. Kazusy zostaną wybrane z prawa spadkowego i zobowiązań spośród kazusów opublikowanych w Warsztatach prawniczych. Prawo rzymskie, W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier, Kraków 2012. Rozwiązanie kazusu obejmuje:
   wyjaśnienie z jakiego okresu on pochodzi i w jaki sposób zachował się do dziś;
   opisanie własnymi słowami stanu faktycznego i istoty problemu prawnego;
   wyjaśnienie rozwiązania w kazusie przy wykorzystaniu wiedzy objętej wymaganiami egzaminacyjnymi (komentarze w Warsztatach prawniczych są tu dodatkową pomocą);
   odniesienia w kazusie do prawa współczesnego nie są konieczne, a ich dodanie może wywołać skutki jedynie na korzyść piszącego.