Home » Dyżury » Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

Archiwum

Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

W dniu 21 czerwca z uwagi na obrony prac magisterskich prof. A. Gulczyński pełnić będzie dyżur w dziekanacie, pok. 14