Home » Dyżury » dr Wojciech Szafrański – zmiana godzin dyżuru dnia 11 X br.

Archiwum

dr Wojciech Szafrański – zmiana godzin dyżuru dnia 11 X br.

Dnia 11 X br. dr Wojciech Szafrański będzie odbywał dyżur w godz. 9.00-10.00, p. 104 CI.