Home » Pracownicy » mgr Olga Byndiu

Informacje o dyżurach

mgr Olga Byndiu

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UAM, kierunek prawo europejskie (2015/2016). Pracę magisterską poświęciłam droit de suite w prawie autorskim.
Moje zainteresowania naukowe obejmują: historię prawa prywatnego, w szczególności komparatystykę prawa, prawo europejskie i prawo własności intelektualnej.

Moja ulubiona maksyma: Hominum causa omne ius constitutum sit. (Hermogenianus)

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum