Home » 2016 » Wrzesień

Archiwum miesięczne: Wrzesień 2016

Informacje o dyżurach

Odwołane dyżury mgra Mikołaja Labijaka

Z uwagi na wyjazd mgr Mikołaj Labijak odwołuje swoje dyżury w dniach 4 i 11 października 2016 r. W sprawach pilnych możliwy jest kontakt mailowy.

Egzamin z prawa rzymskiego – październik 2016

Uprzejmie informuję, że osoby, które uzyskały zgodę kierowników studiów na zdawanie poprawki z prawa rzymskiego we październiku 2016 mogą przystąpić do tego egzaminu w dniu 17 października o godz. 17.00, w auli Radwańskiego.

Konieczne jest przyniesienie na egzamin kopii decyzji wyrażającej zgodę na przedłużenie sesji.

Wojciech Dajczak

Egzamin z prawa rzymskiego – wrzesień – typowe pytania

Poniżej komunikat prof. Wojciecha Dajczaka: 
„Przepraszam, ale nie jestem w stanie indywidualnie odpowiadać na pytania dotyczące możliwości zdawania egzaminu z prawa rzymskiego po 12. września 2016 roku.

Dlatego odpowiadając na podobne pytania wyjaśniam ogólnie:

– niestety nie ma już możliwości zdawania egzaminu z prawa rzymskiego we wrześniu;

– osoby które otrzymają od kierownika studiów przedłużenie sesji z roku akademickiego 2015/2016 na październik 2016 będą mogły zdawać w październiku pisemnie, w wyznaczonym terminie. Będzie to prawdopodobnie trzeci tydzień października. Szczegółowy termin zostanie podany we wrześniu na stronie Katedry.

– osoby które otrzymały dwie oceny niedostateczne mogą przystąpić do egzaminu w roku akademickim 2016/2017 jeśli otrzymają decyzję o wpisie na kolejny rok studiów z powtarzaniem przedmiotu prawo rzymskie. Także w tym przypadku zdawać można pisemnie w dowolnym wyznaczonym terminie w przyszłym roku akademickim zgodnie z ogólnymi zasadami USOS;

– zasady udzielania egzaminu komisyjnego określa regulamin studiów;

– oceny są wpisane są do USOS w sposób w jaki system określa sytuację studenta. Mogły być przypadki, gdy w USOS nie było informacji o przesunięciu pierwszego terminu na wrzesień. Proszę to wyjaśnić w dziekanacie.

–  prace z wrześniowych terminów będzie można obejrzeć na moim najbliższym dyżurze w dniu 27 września.

Wojciech Dajczak”

Komunikat prof. Wojciecha Dajczaka w związku z wrześniowymi egzaminami

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że wszystkie osoby, które nie są zarejestrowane na egzamin na dzień 12.09. mogą przystąpić do egzaminu z prawa rzymskiego w dniu 11.09, godz. 17.00, Auditorium Maximum CIN.

Zmiana godziny dyżuru mgr Joanny Kruszyńskiej-Koli

Z powodu wyjazdu dyżur mgr Joanny Kruszyńskiej-Koli zostaje przeniesiony z dnia 13.09 (wtorek) na dzień 14.09.2016 (środa) na godz. 17:30-18:30, p. 101 CI.

Wrześniowe dyżury prof. A. Gulczyńskiego

Prof. A. Gulczyński będzie pełnił dyżur w dniach 12 i 17 września w godz. 9-10 w pok.14 w budynku dziekanatu, w dniu 20 września w godz.12-13 w pok. 101 Coll. Iuridicum.

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum