Home » mgr Przemysław A. Lewicki

Archiwum

mgr Przemysław A. Lewicki

MGR PRZEMYSŁAW A. LEWICKI
Mail: przemyslaw.lewicki@amu.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe ogniskują się na historii i teorii systemów prawa common law, przede wszystkim Wielkiej Brytanii, na historii i teorii konstytucjonalizmu angielskiego, historii sądownictwa brytyjskiego i amerykańskiego, oraz na kontekstowym badaniu doktryn polityczno-prawnych (ze szczególnym uwzględnieniem starożytności greckiej i nowożytnej myśli anglosaskiej) i anglosaskich filozofii prawa. Skupiam się w szczególności na zagadnieniu teoretycznoprawnym źródeł prawa, konkretnie na problematyce dorobku doktryny i jurysprudencji jako potencjalnego źródła czy też współźródła norm prawnych, oraz na problematyce prawa zwyczajowego.

Ulubione myśli o prawie:

– „Zwyczaje są prawami wyrytymi na żyjących tablicach.” – sir Francis Bacon

 – „Nasze dni na ziemi są niby cienie w porównaniu do dni dawnych i czasów minionych, w trakcie których prawa były, dzięki mądrości najlepszych z ludzi, w pochodzie wielu wieków, przez długie i trwałe doświadczenie, udoskonalane i oczyszczane; takiego zaś prawa żaden człowiek (istota czasu tak krótkiego), choćby posiadł mądrość wszystkich ludzi świata, w żadnym jednym wieku poprawić nie może ani na nie znacząco wpłynąć.” – sir Edward Coke

 – „Bywają prawa, tak stanowione jak i zwyczajowe, które stają się zbędne i wychodzą z użytku: a to dlatego, że wszystkie prawa ludzkie są ledwo leges temporis [prawami danego czasu]. W zgodzie z tą zasadą i na podstawie wynikającego z niej rozumowania nieraz i starożytne prawa podlegają zmianom w drodze interpretacji sędziowskich.” – sir Thomas Egerton