Home » mgr Maria Kola

Archiwum

mgr Maria Kola

MGR MARIA KOLA
Mail: maria.kola@amu.edu.pl

Maria Kola (ur. 1995 r.) w latach 2014-2019 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji UAM na kierunku prawo. W 2019 r. uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy pt. „Od retoryki ku argumentacji prawniczej Topicorum seu de locis legalibus Nicolausa Everarda z perspektywy dzisiejszego prawoznawstwa”, którą napisała pod kierunkiem prof. Wojciecha Dajczaka. W czasie studiów działała w Kole Naukowym Prawa Rzymskiego „Bona Fides” jako jego wiceprezes, a następnie prezes. Od roku akademickiego 2019/2020 doktorantka w Szkole Doktorskiej Szkoły Dziedzinowej Nauk Społecznych UAM w Zakładzie Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego WPiA. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii metod prawniczych oraz topik.

Maria Kola – CV (PDF)

Maria Kola – CV eng (PDF)

ORCID: 0000-0001-8574-7194