Home » Sylabusy (opisy modułów kształcenia)

Informacje o dyżurach

Sylabusy (opisy modułów kształcenia)

Sylabusy (opisy modułów kształcenia) oraz ogólne zasady uczestnictwa i zaliczania przedmiotów prowadzonych  przez pracowników Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego w roku akademickim 2017/2018 


Prof. Wojciech Dajczak
– Prawo rzymskie (prawo, studia stacjonarne/niestacjonarne)
Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (prawo, studia stacjonarne/niestacjonarne – dr Jan Andrzejewski)
Europejskie prawo prywatne (prawo europejskie, II stopień)
Ogólne zasady uczestnictwa oraz zaliczania przedmiotów: Prawo rzymskie oraz Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (plik PDF)


Prof. Andrzej Gulczyński
Historia prawa prywatnego (prawo, studia stacjonarne/niestacjonarne)
Archeologia prawna (prawo, studia stacjonarne/niestacjonarne)
Turystyka a administracja (administracja, studia niestacjonarne)
Europejska kultura prawna – prawo prywatne (prawo europejskie, studia stacjonarne)
Prawo i polityka turystyczna UE (prawo europejskie, studia stacjonarne/niestacjonarne)
Procesy prawnej integracji Europy (prawo europejskie, studia stacjonarne)
Ogólne zasady uczestnictwa oraz zaliczania dot. przedmiotu Historia prawa prywatnego (plik PDF)


dr Wojciech Szafrański
Obrót dziełami sztuki (prawo, studia stacjonarne)
Ochrona zabytków (administracja, studia stacjonarne)
Ogólne zasady uczestnictwa oraz zaliczania przedmiotów Obrót dziełami sztuki oraz Ochrona zabytków (plik PDF)


dr Jan Andrzejewski
 Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (prawo, studia niestacjonarne) – patrz wyżej
Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój prawa prywatnego (prawo, studia stacjonarne)
Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój prawa prywatnego (prawo, studia stacjonarne)
Great jurists and their impact on history and development of private law (AMU-PIE)
 

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum