Home » Pracownicy » mgr Mikołaj Labijak

Informacje o dyżurach

mgr Mikołaj Labijak

MGR MIKOŁAJ LABIJAK
Mail: mikolaj.labijak@amu.edu.pl

Mikołaj Labijak (ur. 1991 r.). Absolwent Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu (2010 r.). W latach 2010-2015 studiował na Wydziale Prawa i Administracji UAM, na kierunku prawo. W roku 2015 uzyskał tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy pt. „Uzupełnianie treści umów. Analiza porównawczo-historyczna tradycji civil law i common law na przykładzie prawa polskiego i angielskiego„, napisanej pod kierunkiem prof. Wojciecha Dajczaka. Od roku akademickiego 2015/2016 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. W czasie studiów działał w Kole Naukowym Prawa Rzymskiego „Bona Fides” jako jego wiceprezes, a następnie przed dwie kadencje jako prezes. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komparatystyki prawa prywatnego oraz historii prawa.

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum