Home » Pracownicy » mgr Joanna Kruszyńska-Kola

Informacje o dyżurach

mgr Joanna Kruszyńska-Kola

MGR JOANNA KRUSZYŃSKA-KOLA
m
ail: joanna.kruszynska@amu.edu.pl 

Joanna Kruszyńska-Kola (ur. 1989 r.) w 2008 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 2008-2013 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji UAM, na kierunku prawo. W 2013 r. uzyskała tytuł magistra broniąc pracę magisterską pod tytułem „Altruizm w prawie zobowiązań – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia”, napisaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Dajczaka. Laureatka I nagrody w konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską na WPiA UAM (2013 r.). Od roku akademickiego 2013/2014 doktorantka w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Współzałożycielka i przez cztery kadencje prezes Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa rzymskiego, prawa cywilnego (szczególnie prawa zobowiązań) oraz komparatystyki prawniczej.

Lista publikacji

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum