Home » Pracownicy i doktoranci

Informacje o dyżurach

Pracownicy i doktoranci

Skład osobowy Zakładu Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego

Profesorowie

prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak

prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński

dr hab. Wojciech Szafrański

 

Adiunkci

dr Jan Andrzejewski

dr Joanna Kruszyńska-Kola


Doktoranci

Olga Byndiu

Maria Kola

Jolanta Kostecka

Paulina Kozanecka

Przemysław Lewicki

*

Of counsel

dr Piotr Alexandrowicz

mgr Adam Kozak

mgr Jakub Kruczek

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum