Home » Pracownicy (godziny dyżurów)

Informacje o dyżurach

Pracownicy (godziny dyżurów)

Skład osobowy Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego w roku akademickim 2017/2018

 

Profesorowie

prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak

prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński


Adiunkci

dr Jan Andrzejewski

dr Wojciech Szafrański

dr Joanna Kruszyńska-Kola

Doktoranci

Piotr Alexandrowicz

Olga Byndiu

Jolanta Gajewska

Paulina Kozanecka

Mikołaj Labijak

Przemysław Lewicki

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum