Home » Pracownicy (godziny dyżurów)

Informacje o dyżurach

Pracownicy (godziny dyżurów)

Skład osobowy Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego w roku akademickim 2017/2018

 

Profesorowie

prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak

prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński


Adiunkci

dr Jan Andrzejewski

dr Wojciech Szafrański


Doktoranci

Piotr Alexandrowicz

Olga Byndiu

Jolanta Gajewska

Paulina Kozanecka

Joanna Kruszyńska-Kola

Mikołaj Labijak

Przemysław Lewicki

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum