Home » Pracownicy (Strona 2)

Kategoria Pracownicy

Informacje o dyżurach

dr Piotr Alexandrowicz

DR PIOTR ALEXANDROWICZ
Mail: piotr.alexandrowicz@amu.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii wzajemnych oddziaływań między prawem kanonicznym a prawem świeckim. Do tej pory w szczególności badałem oddziaływanie średniowiecznej nauki prawa kanonicznego na prawo umów oraz status prawa rzymskiego jako pomocniczego źródła prawa w Kościele, a obecnie zajmuję się gatunkiem literatury prawniczej zwanym differentiae iuris civilis et canonici.

Więcej informacji o mnie można znaleźć w załączonych plikach oraz na mojej stronie internetowej (amu.academia.edu/PiotrAlexandrowicz).

mgr Aleksandra Grześkowiak

mail: aleksandra.wojciechowska@amu.edu.pl
 

Aleksandra Grześkowiak  urodziła się w 1989 roku w Poznaniu. W roku  2008 rozpoczęła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2009 została laureatką drugiego miejsca (pierwszego nie przyznano) Konkursu Prawa Rzymskiego, organizowanego przez ELSA w Poznaniu. W tym samym roku otrzymała wyróżnienie na Olimpiadzie Historyczno-Prawnej w Warszawie. W roku akademickim 2011/2012 była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (kierownikiem projektu badawczego Bilingualism in Roman Law była  dr Anna Plisecka). W semestrze zimowym roku 2012/2013 była stypendystką LLP-Erasmus na uniwersytecie w Kadyksie.  W 2013 r. uzyskała tytuł magistra prawa na podstawie pracy „Granice swobody umów w hiszpańskim, angielskim i polskim języku prawnym”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wojciecha Dajczaka. Od roku akademickiego 2013/2014 jest doktorantką w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego, a od stycznia 2014 r. aplikantką adwokacką. Zainteresowaniami naukowymi obejmuje prawo rzymskie, prawo cywilne oraz komparatystykę prawniczą.

mgr Jakub Stolarek

Mail: stolarek@amu.edu.pl

Jakub Stolarek urodził się w 1988 roku w Turku, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. W latach 2007-2012 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku akademickim 2011/2012 stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (w ramach projektu dr Anny Pliseckiej „Bilingualism in Roman Law”). W 2012 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa na podstawie pracy „Testament ustny w średniowiecznym ius commune – doświadczenie historyczne i inspiracje dla współczesnych komparatystycznych studiów prawa spadkowego” (promotor: prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak), która  zdobyła II nagrodę w corocznym konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską. Od roku akademickiego 2012/2013 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. W semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 przebywał na stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Norweski Mechanizm Finansowy) na Uniwersytecie Islandzkim (Háskóli Íslands) w Reykjaviku. Zainteresowaniami naukowymi obejmuje prawo rzymskie, ius commune, prawo cywilne (zwłaszcza prawo spadkowe) oraz komparatystykę prawniczą.

Publikacje:

  • „Jurysprudencja lwowska”. Ogólnopolska konferencja naukowa. Poznań, 30 marca 2012 roku (sprawozdanie), Forum Prawnicze nr 4 (12)/2012,  s. 61-63.
  • Kiedy wiking zmienia się w bankiera… O zmianach w islandzkim prawie bankowym po kryzysie 2008 r., Forum Prawnicze nr 4 (18)/2013, s. 38-47.
  • Testament ustny (testamentum nuncupativum) w wybranych komentarzach Bartolusa de Saxoferrato i Baldusa de Ubaldis, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. XLV (2013), z. 2, s. 329-342.

mgr Szymon Paciorkowski

Mail: szymon.paciorkowski@gmail.com

 
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni (2006 r.). Laureat XXXI Olimpiady Historycznej (2005 r.). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2011 r.). Jego praca magisterska pt. „Oddalenie pozwu o rozwód i zniesienie wspólności małżeńskiej w świetle akt Sądu Okręgowego w Poznaniu w latach 1928 – 1939”, napisana pod kierownictwem prof. UAM dr. hab. Andrzeja Gulczyńskiego, została wyróżniona I Nagrodą w Konkursie im. prof. K. Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu obronione w roku akademickim 2010/2011. Od roku akademickiego 2011/2012 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na stosowaniu niemieckiego prawa cywilnego na obszarze byłej dzielnicy pruskiej, socjologii prawa, prawie i polityce edukacyjnej. Równocześnie od stycznia 2012 r. jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Od 2006 r. pełni funkcję radnego Rady Miejskiej we Wrześni.

mgr Marcin Lis

Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90): 
piątek, godz. 10.00 – 11.00.
mail: pocztamarcinalisa@gmail.com

 

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku gospodarka przestrzenna.
Posiada doświadczenie jako samorządowiec, zarówno na funkcji radnego, którą nieprzerwanie pełni w Swarzędzu od 1998 roku, jak i na stanowiskach urzędniczych. Pracował również w publicznej oświacie, jak i przedsiębiorstwach prywatnych w branży budowlanej oraz obrotu nieruchomościami. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu oraz pracował w poznańskim biurze posła do Parlamentu Europejskiego.
Zainteresowania badawcze skupia na ewolucji prawa zagospodarowania przestrzennego, zajmują go również zagadnienia dotyczące sprawiedliwości przestrzeni oraz rozkładu zjawisk prawnych w przestrzeni.

mgr Aleksandra Guminiak

mail: aleksandra.guminiak@amu.edu.pl

Aleksandra Guminiak urodziła się w 1988 r. w Łodzi. Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika (rocznik 2007), tamże. W 2012 r. ukończyła studia na kierunku europeistyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 r. uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy na temat Aspiracje państwowe Szkocji w świetle zasady samostanowienia narodów. W 2010 r. podjęła studia na kierunku prawo. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Paris-Sud 11 w Paryżu w roku akademickim 2009/2010. Współzałożycielka Koła Naukowego Futurum Europae, w którym pełniła funkcję sekretarza (kadencja 2011/2012) oraz prezesa (kadencja 2012/2013). We wrześniu 2012 r. odbyła staż absolwencki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Z Poznaniem związana nie tylko naukowo, ale też rodzinnie. W jej sferze zainteresowań badawczych pozostaje legilingwistyka, wybrane zagadnienia prawa europejskiego i międzynarodowego (w tym prawo dyplomatyczne), a także historyczny rozwój państwa i prawa szkockiego. Pozanaukowo interesują ją zabytki techniki, głównie szynowe, tematyka miejska oraz wiele innych.

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum