Home » Wpisy autorstwa administrator

Archiwum autora: administrator

Informacje o dyżurach

Odwołane dyżur prof. Wojciecha Dajczaka i dra Jana Andrzejewskiego w dniu 16 kwietnia (wtorek)

Z uwagi na przedłużające się posiedzenie Rady Wydziału dyżury prof. Wojciecha Dajczaka oraz dra Jana Andrzejewskiego w dniu 16 kwietnia 2019 roku (wtorek) zostały odwołane.

Odwołane dyżury prof. Wojciecha Dajczaka w dniach 8-11.04.

Z powodu wyjazdu służbowego prof. Wojciech Dajczak odwołuje swoje dyżury w dniach 8-11 kwietnia br.

Termin egzaminu warunkowego z przedmiotu „prawo rzymskie”

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że osoby które powtarzają przedmiot prawo rzymskie (tzw. warunek) mogą przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w dniu 10.05.2019, godz. 13:00 w sali 4.7.
Poza tym terminem osoby te oczywiście mogą też wybrać jeden z terminów egzaminu określonych w USOS w bieżącym roku akademickim.

Zmiana w godzinach dyżurów dra hab. Wojciecha Szafrańskiego w tygodniu 1-5.04.2019

W dniach 1-3 IV br. dyżury dr hab. Wojciecha Szafrańskiego zostały odwołane.
Najbliższy dyżur wyznaczony został na 4 IV, godz. 8.15.-9.15, p.104 CI.
W sprawach pilnych możliwy kontakt mailowy.

VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Prawo a język” (Gniezno 22-24.02.2019)

W dniach 22.02-24.02.2019 r. w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyło się VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Prawo a język” zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”.

W wydarzeniu wzięli udział: Opiekun Naukowy Koła Naukowego „Bona Fides” prof. dr hab. Wojciech Dajczak, doktorzy oraz doktoranci z Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego UAM, a także zaproszony gość z Uniwersytetu Masaryka w Brnie – mgr Lucie Mrázková.

Uczestnikami Seminarium, którzy przygotowali oraz wygłosili referaty, byli członkowie zaprzyjaźnionych Kół Naukowych, zajmujących się tematyką prawa rzymskiego oraz porównawczego prawa prywatnego, działających na czterech uczelniach w Polsce: Koło Naukowe „Utriusque Iuris” z Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe „TI ESTIN ALETHEIA” z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe „Europejskiej Kultury Prawnej” z Uniwersytetu Wrocławskiego, a także członkowie Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides” – organizatora wydarzenia.

Celem seminarium komparatystycznego organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” jest badanie podobieństw i różnic w rozumieniu wybranego pojęcia prawnego występującego w różnych systemach prawych – w tym roku analizowanym pojęciem było zagadnienie „dobre obyczaje”.

Podczas Seminarium wspomniane pojęcie w aspekcie prawnym, jak i językowym rozważane było na gruncie różnych porządków prawnych: Polski, Hiszpanii, Rosji, Francji, RPA, Monako, Czech, Turcji i Wielkiej Brytanii.

Patronat Honorowy nad VI Ogólnopolskim Seminarium Naukowym „Prawo a język” objęli:
Prorektor ds. studenckich UAM – Pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska,
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM – Pan prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Marek Woźniak
Starosta Gnieźnieński – Pan Piotr Gruszczyński oraz
Prezydent Miasta Gniezna – Pan Tomasz Budasz

Wydarzenie było doskonałą okazją nie tylko do pogłębienia wiedzy z zakresu porównawczego prawa prywatnego oraz europejskiej tradycji prawnej, ale również do zacieśnienia współpracy międzyuniwersyteckiej pomiędzy kołami naukowymi.

Link do artykułu dotyczącego wydarzenia autorstwa Jolanty Prystupy: http://bonafides.amu.edu.pl/?p=1110

 

 

 

 

 

Zmiana godziny dyżuru mgra Piotra Alexandrowicza w dniu 27.03. (środa)

W dniu 27 marca 2019 roku (środa) dyżur mgra Piotra Alexandrowicza odbędzie się wyjątkowo w godzinach 17-18 (zamiast godzin 13-14).

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum