Home » 2015 » Maj

Archiwum miesięczne: Maj 2015

Informacje o dyżurach

Odwołane dyżury prof. Wojciecha Dajczaka w dniach 1-2.06.2015r.

Z uwagi na finał konkursu prawa rzymskiego (informacje TUTAJ) oraz międzynarodowe seminarium „Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim” (informacje TUTAJ) dyżury prof. Wojciecha Dajczaka dniach 1 czerwca 2015 roku (poniedziałek) oraz 2 czerwca 2015 roku (wtorek) są odwołane.

Finał konkursu prawa rzymskiego (Poznań, 1 czerwca 2015 roku, godzina 11:45, Sala Senatu UAM)

W dniu 1 czerwca 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 11:45 w Sali Senatu Collegium Minus UAM odbyła się VI edycja międzynarodowego konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. O zwycięstwo walczyło 16 studentów z Polski i Czech (w tym trzech reprezentantów WPiA UAM), których oceniała Komisja Konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli europejskiej nauki prawa rzymskiego.

Zwycięzcą finału został: reprezentant UAM – Piotr Kaźmierski.
Drugie miejsce zajęła Karolina Cieślik z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Trzeciego miejsca nie przyznano.

Wyróżnienia otrzymali Lenka Štĕpànová reprezentująca Uniwersytet w Ołomuńcu oraz Tomasz Pilikowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs poprzedziło wystąpienie Profesora Christopha Beckera z Uniwersytetu w Augsburgu pt. „Gaius in Poland and Germany”.


Międzynarodowe Seminarium „Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim” (Gułtowy, 1-2.06.2015r.)

W dniach 1 – 2 czerwca 2015 roku w Zespole Pałacowo–Parkowym UAM w Gułtowach odbyło się Międzynarodowe Seminarium pt. „Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim”. W spotkaniu organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” udział wzięli studenci z Uniwersytetu w Augsburgu (Niemcy) oraz reprezentanci Uniwersytetów: Jagiellońskiego oraz Warszawskiego.
Dyskusję moderowali m.in.: prof. Christoph Becker (Uniwersytet w Augsburgu), dr Petr Dostalík (Uniwersytet w Ołomuńcu), dr Pavel Salák (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Jaromír Tauchen (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Ondřej Horák (Uniwersytet w Ołomuńcu), mgr Aleksander Grebieniow (Uniwersytet w Bernie), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ), prof. Rafał Wojciechowski (UWr) oraz prof. Wojciech Dajczak.
Celem spotkania była próba porównania znaczenia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim. Prelegenci występowali w parach, przedstawiając regulacje podobnych zagadnień w swoich porządkach prawnych. Omówione zostały zagadnienia takie jak zakres treści umowy, nabycie od nieuprawnionego, zasiedzenie czy też odpowiedzialność odszkodowawcza oparta na zasadzie słuszności.
Dyskusja po każdym z wystąpień prowadzona była w językach angielskim oraz niemieckim. Seminarium pozwoliło nie tylko na szersze spojrzenie na zagadnienie dobrej wiary poprzez pryzmat dwóch systemów prawnych, ale także stanowiło doskonałą okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy studentami z Polski i Niemiec. Spotkanie przyczyniło się także do zacieśniania współpracy międzynarodowej oraz promocji Wydziału za granicą.

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka

Z powodu wyjazdu dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 26 maja 2015 roku (wtorek) nie odbędzie się.

dyżur – dr Wojciech Szafrański

Szanowni Państwo,
dyżur dnia 26 V br., przesunięty zostaje z godz. 12.00 na godz. 13.00
Wojciech Szafrański

Ogólnopolska Olimpiada Historyczno-Prawna – III miejsce WPiA UAM

Reprezentacja WPiA UAM w składzie Piotr Kaźmierski, Krystian Jabłoński, zajęła III miejsce w Finale Olimpiady Historyczno-Prawnej im. prof. Michała Sczanieckiego, odbywającym się na UKSW w Warszawie. W przyszłym roku Olimpiada odbędzie się w Krakowie, reprezentanci UJ wygrali bowiem edycję 2015 r.
Gratulacje    

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum