Home » 2013 » Styczeń

Archiwum miesięczne: Styczeń 2013

Informacje o dyżurach

Obrót dziełami sztuki – konkurs

Szanowni Państwo,

konkurs na najlepsząumowę sprzedaży, której przedmiotem był obraz Stefana Gierowskiego, wygrała grupa A w składzie: Bartosz Bernacki,  Damian Jurach, Jerzy Kozerski, Zofia Kubicka, Michał Marcinkowski, Jakub Noak, Nikodem Skowroński, Anna Sobczak, Dominika Stopczańska, Witold Szyszko, Marta Wojciechowska.
Gratuluję oczywiście wszystkim uczestnikom
Wojciech Szafrański  

Obrót dziełami sztuki

Szanowni Państwo,

przypominam o obowiązkowej literaturze na zaliczenie: 

a) P. Stec, Pozycja prawna domu aukcyjnego w prawie wybranych państw europejskich,„Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego”, t. 2, 2004, s. 5-37 (jest w internecie)

b) W. Szafrański, Regulaminy aukcyjne na polskim rynku sztuki [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Warszawa 2011, s. 57-81

c) W. Szafrański, Fałszerstwa na polskim rynku sztuki po 1989 r. – etiologia zjawiska[w:] Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony, pod red. R. Krawczyka, Kraków 2012, s. 99-112.

Wojciech Szafrański 

Zaliczenie muzealne – ostatni termin

Szanowni Państwo,
przypominam, iż 19 I br. godz. 11.00 (Muzeum Narodowe) to ostatni termin zaliczenia muzealnego.
Wojciech Szafrański

dyżur prof. Dajczaka w dniu 10.01.2013

Informuję, że z powodu wyjazdu służbowego nie będę pełnił dyżuru w dniu 10 stycznia 2013 roku (czwartek). Przepraszam za ewentualne uciążliwości.

Wojciech Dajczak

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum