Home » 2009 » Listopad

Archiwum miesięczne: Listopad 2009

Informacje o dyżurach

Archeologia prawna

W dniu 12 stycznia o godz. 10.30 w sali XVII Collegium Minus odbędzie się egzamin poprawkowy z Archeologii prawnej. Mogą do niego przystapić w pierwszym terminie również te osoby, które usprawiedliwiły nieobecność na egzaminie w pierwszym terminie. Do pracy egzaminacyjnej należy w takim przypadku załączyć zwolnienie lekarskie.
W tym terminie można również przystąpić do egzaminu z Historii prawa prywatnego i Europejskiej tradycji prawnej.
Wszystkie dotychczasowe oceny z egzaminów zostały wpisane w USOS-ie. Termin wpisów ocen wyznaczę w sobotę lub niedzielę, jednakże dopiero po zakończeniu rozliczeń w dziekanacie. Nadal indeksy nie są gotowe do odbioru.

dr Jacek Wiewiorowski: odwołane dyżury w dniach 3-4 listopada br.

Z powodu choroby odwołuję dyżury w dniach 3 i 4 listopada br.

W to miejsce wyznaczam dodatkowe terminy: sala nr 101 Coll. Iuridicum – 12 listopada, w godz. 10.00-11.oo oraz 13 listopada, w godz. 10.00-12.00.
dr Jacek Wiewiorowski

Odwołany wykład z „Rzymskiego prawa państwowego” w dniu 3 listopada br.

Szanowni Państwo,

informuję, że z powodu choroby zmuszony jestem odwołać jutrzejszy wykład z przedmiotu „Rzymskie prawo państwowe”.

Zapraszam na kolejne spotkanie.


Z poważaniem

dr Jacek Wiewiorowski

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum