Home » 2011 » Październik

Archiwum miesięczne: Październik 2011

Informacje o dyżurach

Egzamin – Historia prawa prywatnego

Ostatni egzamin dla osób, które uprawnione są do przystąpienia do egzaminu poprawkowego odbędzie się w dniu 27 października, o godzi. 10 w sali epislon CIN. Nie będzie przeprowadzana rejestracja poprzez USOS. Proszę przygotować kserokopię zgody prodziekana lub kierownika studium na przedłużenie sesji
Andrzej Gulczyński

NOWE KOŁO NAUKOWE PRZY KATEDRZE

Na Wydziale Prawa i Administracji UAM powstało nowe Koło Naukowe Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego im. Van Meegerena. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do współpracy. Informacje
https://www.facebook.com/vanmeegeren/timeline

ZARZĄD KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Prezes – Joanna Wyzgała
V-ce Prezes – Nina Wenclewska
Sekretarz – Anna-Maria Sobczak
Członek Zarządu (projekty stałe) – Marika Kwiatkowska
Członek Zarządu (media) – Piotr Ruchała

opiekun Koła Naukowego – dr Wojciech Szafrański

Lista członków KN „van Meegeren” w roku akademickim 2015/2016
Aleksander Bucholski
Mirosław Sadowski
Anna-Maria Sobczak
Anna Barszczewska
Marta Mroczkowska
Mateusz Gierczak
Dominika Stopczańska
Marcin Waszak
Joanna Wyzgała
Nina Wenclewska
Michał Witczak
Estera Derda
Filip Stefanowicz
Dawid Zieliński
Mateusz Połczyński
Bartosz Chęciński
Marta Wojciechowska
Filip  Drzewiecki
Katarzyna Koper
Karina Wronka
Aleksander Winter
Dorota Dobroch
Honorata Konon
Marika Kwiatkowska
Aleksandra Maciejewska
Piotr Ruchała

Logotyp naszego Koła przygotował na specjalne zlecenie Wojciech Bąkowski

zaliczenie komisyjne z terminologii łacińskiej dla osób z przedłużeniem sesji

zaliczenie komisyjne z łacińskiej terminologii prwniczej odbędzie się we wtorek 11.10.2011 o godz. 13.00 w p. 101.
Do zaliczenia mogą przysąpić osoby które złożyły stosowny wniosek i uzyskały przedłużenie sesji (konieczne jest przedstawienie kopii decyzji).
Inne terminy komisyjnego zaliczenia tego przedmiotu nie są planowane

Wojciech Dajczak

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum