Chair of Roman Law and History of Jurisprudence

Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwerstytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Św. Marcin 90
61-809 Poznań
Poland

mail

E-mail: kprzym@amu.edu.pl

phone

Tel. +48 61 8294279

person

mgr Dominika Zawłocka
Sekretariat Katedry
Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego
Collegium Iuridicum
ul. Św. Marcin 90
p. 109
office hours: mon. – fri. 7.00 – 14.30