Home » 2016 » Kwiecień

Archiwum miesięczne: Kwiecień 2016

Informacje o dyżurach

Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury

Ukazała się nowa książka autorstwa Alicji Jagielskiej-Burduk, Wojciecha Szafrańskiego oraz Łukasza Gawła, Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Gdańsk-Warszawa 2016. Będzie ona stanowiła od przyszłego roku akademickiego podstawową lekturę w ramach przedmiotów z zakresu ochrony dziedzictwa na kierunku prawo, prawo europejskie i administracja. Egzemplarze zostaną przekazane do biblioteki WPiA UAM. 

Lokalny konkrus prawa rzymskiego (edycja 2016)

Wyniki lokalnego konkursu prawa rzymskiego (edycja 2016) 
Do etapu finałowego lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego awansowali:
1) Łukasz Jarecki – 25 pkt
2) Kamil Golec – 20 pkt
3) Marcin Tomczak – 20 pkt
4) Michalina Kowala – 19 pkt
5) Igor Gontarz – 18 pkt
6) Katarzyna Weber – 17 pkt
7) Rafał Świergiel – 17 pkt
8) Weronika Listowska – 17 pkt

Etap finałowy odbędzie się w dniu 25 maja 2016 roku w Sali Senatu UAM (Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1). Początek o godzinie 9:00.
Gratulujemy awansu!
***

Etap Lokalny konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” edycja 2016

Konkurs organizowany jest Uniwersytecie przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań .
Konkurs adresowany jest do studentów I roku prawa.

Eliminacje etapu lokalnego odbędą się w poniedziałek 16 maja 2015 roku o godzinie 11:00 w auli prof. Radwańskiego CIN. Zadaniem uczestników polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, w którym zakres pytań pokrywa się z zakresem pytań egzaminacyjnych.
UWAGA!
W celu wzięcia udziału w konkursie należy dokonać zapisu poprzez wysłanie wiadomości na adres: zapisy@poznan.elsa.org.pl. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, rok studiów oraz tryb (stacjonarne, niestacjonarne). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to czwartek 12 maja 2016 roku.
 
Eliminacje wyłaniają ósemkę finalistów etapu lokalnego. Finał etapu lokalnego odbędzie się w drugiej połowie maja (dokładny termin zostanie jeszcze ogłoszony).

Ósemka finalistów etapu lokalnego uzyskuje zwolnienie z kazusu na egzaminie (na tych samych zasadach co student, który uzyskał ocenę 4.5 lub 5.0 w ramach konwersatorium) lub możliwość zdawania egzaminu ustnego.
Trójka laureatów etapu lokalnego awansuje do etapu krajowego oraz może skorzystać ze zwolnienia z egzaminu z prawa rzymskiego z oceną 5.0, 4.5 albo 4.0 (w zależności od poziomu finału).

Ogólnopolski finał konkursu prawa rzymskiego odbędzie się w tym roku w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 toku (czwartek).

*Do ogólnopolskiego finału można zakwalifikować także bezpośrednio, pisząc pracę na zadany temat (szczegóły w ogłoszeniu o konkursie (TUTAJ).
Regulamin ogólnopolskiego konkursu znajdą Państwo na stronie
http://www.konkursprawarzymskiego.pl/regulamin-konkursu-prawo-rzymskie-a-swiat-wspolczesny.html
Zapraszamy!

Program VII edycji międzynarodowego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (2016)

W roku akademickim 2015/2016 finał VII edycji międzynarodowego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” odbędzie się w czwartek, 2 czerwca 2015 roku w Warszawie.

Do finału wiodą dwie ścieżki:
a) poprzez eliminacje w lokalnym konkursie w danym ośrodku akademickim
albo
b) poprzez zgłoszenie indywidualne – napisanie pracy konkursowej

ad. a
Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do 30 maja 2015 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.

UWAGA!
Informacje o lokalnym etapie konkursu (eliminacje – w formie testu – odbędą się w poniedziałek 16 maja 2016 roku o godzinie 11:00 w auli prof. Radwańskiego CIN) – znajdą Państwo TUTAJ.

ad. b
Indywidualne zgłoszenia do finału VII edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 16 maja 2016 roku pocztą elektroniczną w formacie Word za poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.

Kwalifikacji do wzięcia udziału w międzynarodowym finale dokona komisja, którą w VII edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 23 maja 2015 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.

Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35.000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy, może być napisana na jeden z następujących tematów:
a) „Zasada i granice swobody umów z perspektywy prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej”
b) „Prawo rzymskie a nowożytne modele przeniesienia prawa własności”
c) „Swoboda testowania a zmiany w porządku dziedziczenia beztestamentowego – perspektywa prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej”

***

Finał ogólnopolski (Warszawa, 2 czerwca 2015 roku, spotkanie w recepcji Collegium Iuridicum I im. Leona Petrażyckiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 o godzinie 10:30)

Informacje organizacyjne

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Warszawy będzie prowadzona tylko na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Początek rejestracji o godzinie 10:15.
Finał rozpoczyna się o godzinie 10:45. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.
W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.
W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.
W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus.

Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:
a) www.konkursprawarzymskiego.pl
b) www.rzym.amu.edu.pl
c) http://strony.wpia.uw.edu.pl/ihp/zaklad-europejskiej-tradycji-prawnej/
d) www.law.uj.edu.pl/users/kprz/

Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: konkursprawarzymskiego@gmail.com

Zalecana literatura obejmuje:
a) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 2, Warszawa 2014;
b) H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wydanie 1, Warszawa 1988 albo wydanie 2, Kraków 2013 – rozdziały II, VI i VIII.

Nagroda główna to 6 dniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. Liczbę laureatów nie większą niż trzech wskazuje komisja konkursowa. Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlega kontroli sądowej.

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 25.04. (poniedziałek)

Z powodu rozmów rekrutacyjnych na Erasmusa prof. Wojciech Dajczak odwołuje swój dyżur w dniu 25 kwietnia 2016 roku (poniedziałek). Zaintersowanych Profesor przepraszana dyżur we wtorek 26.04.2016r.

Zmiana godziny dyżuru dra Jana Andrzejewskiego w dniu 25.04.2016 (poniedziałek)

Dyżur dra Jana Andrzejewskiego w dniu 25 kwietnia 2016 roku (poniedziałek) odbędzie się wyjątkowo wcześniej – w godzinach 10:45-11:45 (a nie 12:00-13:00).

Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

Z powodu udziału w konferencji organizowanej przez Wydział prof. A. Gulczyński odwołuje dyżur w dniach  22 i 29 kwietnia. Możliwy jest kontakt mailowy, również w sprawie ustalenia terminu spotkania. Dyżur w dniu 26 kwietnia odbędzie się w pok. 14 w budynku dziekanatu

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum