Home » 2015 » Czerwiec

Archiwum miesięczne: Czerwiec 2015

Informacje o dyżurach

Dyżury prof. Wojciecha Dajczaka w okresie wakacyjnym

W okresie, gdy nie ma zajęć dydaktycznych prof. Wojciech Dajczak będzie odbywał dyżury w następujących terminach:

– 14.07. (wtorek), g. 9.30-10.30
– 8.09. (wtorek), g. 9.30-11.00
– 29.09. (wtorek), g. 12.30-14.00.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie z prawa rzymskiego

Szanowni Państwo,

Z uwagi na dużą liczbę przesyłanych usprawiedliwień nieobecności na egzaminie z prawa rzymskiego w czerwcu i pytania o możliwość przystąpienia do tego egzaminu w pierwszym terminie we wrześniu uprzejmie podaję zasady ogólne, którymi kieruję się przy ocenie tego rodzaju spraw:

  1. Kopię usprawiedliwienia proszę złożyć w sekretariacie Katedry (p. 109, Collegium Iuridicum) lub przesłać na adres domza@amu.edu.pl w terminie do 13.07.2015;
  2. Osoby, które usprawiedliwiły stosownym dokumentem nieobecność na egzaminie czerwcowym mogą przystąpić do pierwszego terminu tylko na pierwszym z wyznaczonych terminów wrześniowych.
  3. pierwsze terminy egzaminu zostały wyznaczone w czerwcu i poza przypadkiem wskazanym w pkt. drugim nie mam podstaw dla egzaminowania w pierwszym terminie po 30.06.2015.
  4. Niestety nie mam możliwości przeprowadzania egzaminów poza terminami wskazanymi w USOS.

Wojciech Dajczak

Dyżury mgr Kruszyńskiej-Koli w okresie wakacyjnym

W okresie wakacyjnym dyżury mgr Joanny Kruszyńskiej-Koli odbędą się:
1) 7 lipca (wtorek), godz. 13:30-14:30
2) 8 września (wtorek), godz. 13:30-14:30.
W pilnych sprawach możliwy jest kontakt mailowy (joanna.kruszynska@amu.edu.pl).

Zmiana godzin dyżuru w dniu 23.06. br. – dr hab. J. Wiewiorowski

W dniu 23 czerwca br. dyżur odbędę w godzinach 10.00-12.00, sala nr 101 Collegium Iuridicum, ul. św. Marcin 90. Przewidziane tego dnia kolokwium habilitacyjne zostało odwołane w trybie nagłym ale mimo tego dodatkowe obowiązki służbowe powodują konieczność zmiany terminu dyżuru.
Za utrudnienia przepraszam. 
Z poważaniem
J. Wiewiorowski

Zmiana godzin dyżuru 23.06. – dr hab. J. Wiewiorowski

Informuję, że w dniu 23 czerwca br. dyżur odbędę wyjątkowo w godzinach 8.00-9.00, sala nr 101 Collegium Iuridicum, ul. św. Marcin 90. Zmiana spowodowana jest z udziałem w wyznaczonym w tym dniu kolokwium habilitacyjnym oraz dodatkowymi obowiązkami służbowymi, które uniemożliwiają mi wbrew wcześniejszym zapowiedziom wyznaczenie dyżuru w godzinach wczesnopopołudniowych.
W pozostałe wtorki do 15 lipca planuję dyżurować zgodnie z planem, tj. w godzinach 12.00-14.00 a o ewentualnych zmianach informować będę Państwa na bieżąco. 
Z poważaniem
J. Wiewiorowski

Zmiana godziny dyżuru prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 23 czerwca 2015 roku (wtorek)

Dyżur profesora Wojciecha Dajczaka w dniu 23 czerwca 2015 roku (wtorek) odbędzie się wyjątkowo w godzinach 8:00-9:30. Przyczyną zmiany godziny jest wyznaczone na ten dzień kolokwium habilitacyjne.

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum