Home » 2014 » Czerwiec

Archiwum miesięczne: Czerwiec 2014

Informacje o dyżurach

Dyżury mgr Joanny Kruszyńskiej w okresie wakacyjnym

Dyżury mgr Joanny Kruszyńskiej w okresie wakacyjnym odbędą się w następujących terminach:

– 15 lipca 2014 r. (wtorek) od godziny 8:00-9:00;

– 11 września 2014 r. (czwartek) od godziny 8:00-9:00;

– 18 września 2014 r. (czwartek) od godziny 8:00-9:00.

Wszystkie dyżury odbędą się w p. 101 Collegium Iuridicum.

W sprawach pilnych możliwy jest kontakt mailowy – joanna.kruszynska@amu.edu.pl

Egzaminy – usprawiedliwienia

Z uwagi na lawinowo wzrastające zachorowania i przypadki losowe proszę o dokonywanie zgłoszenia przyczyn nieobecności na egzaminach wyłącznie na formularzach (z załączeniem stosownej dokumentacji) i kierowanie ich do sekretariatu Katedry, pok. 109. Umożliwi to rozpatrzenie sprawy i dołączenie dokumentów do Państwa akt personalnych. Andrzej Gulczyński

Terminy egzaminów poprawkowych z prawa rzymskiego

Egzaminy poprawkowe z prawa rzymskiego odbędą się we wrześniu w następujących terminach (zapisy poprzez USOS):
– 4.09. g. 9.00 /Auditorium Maximum/ limit: studia stacjonarne do 150 osób
– 6.09., g. 10.00 /Auditorium Maximum/ limit: studia niestacjonarne do 200 osób, stacjonarne do 25 osób
– 8.09., g. 17.00 /Auditorium Maximum/ limit: studia niestacjonarne do 220 osób
– 15.09, g. 17.00 /Auditorium Maximum/ limit: do 100 osób

Dyżury prof A. Gulczyńskiego w okresie wakacji

W okresie wakacji prof. A. Gulczyński pełnić będzie dyżury w następujące dni:
30 czerwca, godz. 12-13, pok. 14 (dziekanat)
1 lipca, godz. 11-12, pok. 101 Coll. Iuridicum
7 lipca, godz. 12-13, pok. 14 (dziekanat)
8 lipca, godz. 11-12, pok. 101 Coll. Iuridicum
15 września, godz. 15.30-16.30 pok. 14 (dziekanat)
19 września, godz. 15.30-16.30 pok. 14 (dziekanat)
29 września, godz. 12-13, pok. 14 (dziekanat)

Zmiana godzin dyżuru mgra Jakuba Stolarka

Uprzejmie informuję, że dyżur w najbliższy poniedziałek (23 czerwca 2014 r.) odbędzie się wyjątkowo w godz. 8.00-9.00, p. 101 CI.
Jakub Stolarek

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 12 czerwca 2014 roku

Z powodu wyjazdu służbowego profesor Wojciech Dajczak odwołuje swój dyżur w dniu 12 czerwca 2014 roku (czwartek).

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum