Home » 2013 » Listopad

Archiwum miesięczne: Listopad 2013

Informacje o dyżurach

Wykład prof. Andrzeja Gulczyńskiego w CK Zamek

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Andrzeja Gulczyńskiego pt.
„Czy można zobaczyć i pokazać prawo?”,
który odbędzie się 10 grudnia 2013 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Sali Balkonowej CK Zamek.


Więcej informacji po adresem: 

Dyżury i zajęcia dr Wojciech Szafrański

Szanowni Państwo,
z powodu wyjazdu służbowego odwołuję wszystkie zajęcia i dyżury w dniach 19 XI – 1 XII br. W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mail.
Wojciech Szafrański

Odwołane dyżury prof. Wojciecha Dajczaka – dodatkowy termin dyżuru

Z powodu innych obowiązków służbowych prof. Wojciech Dajczak nie będzie mógł pełnić dyżurów w dniach 5 (wtorek) i 7 (czwartek) listopada 2013 r. Z tego powodu wyznaczony został w tym tygodniu dodatkowy termin dyżuru w dniu 8  listopada 2013 (piątek) w godz. 14.00-15.00. Dyżur ja zwykle w p. 101 Collegium Iuridicum (ul. Św. Marcin 90).

mgr Aleksandra Grześkowiak

mail: aleksandra.wojciechowska@amu.edu.pl
 

Aleksandra Grześkowiak  urodziła się w 1989 roku w Poznaniu. W roku  2008 rozpoczęła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2009 została laureatką drugiego miejsca (pierwszego nie przyznano) Konkursu Prawa Rzymskiego, organizowanego przez ELSA w Poznaniu. W tym samym roku otrzymała wyróżnienie na Olimpiadzie Historyczno-Prawnej w Warszawie. W roku akademickim 2011/2012 była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (kierownikiem projektu badawczego Bilingualism in Roman Law była  dr Anna Plisecka). W semestrze zimowym roku 2012/2013 była stypendystką LLP-Erasmus na uniwersytecie w Kadyksie.  W 2013 r. uzyskała tytuł magistra prawa na podstawie pracy „Granice swobody umów w hiszpańskim, angielskim i polskim języku prawnym”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wojciecha Dajczaka. Od roku akademickiego 2013/2014 jest doktorantką w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego, a od stycznia 2014 r. aplikantką adwokacką. Zainteresowaniami naukowymi obejmuje prawo rzymskie, prawo cywilne oraz komparatystykę prawniczą.

mgr Jakub Stolarek

Mail: stolarek@amu.edu.pl

Jakub Stolarek urodził się w 1988 roku w Turku, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. W latach 2007-2012 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku akademickim 2011/2012 stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (w ramach projektu dr Anny Pliseckiej „Bilingualism in Roman Law”). W 2012 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa na podstawie pracy „Testament ustny w średniowiecznym ius commune – doświadczenie historyczne i inspiracje dla współczesnych komparatystycznych studiów prawa spadkowego” (promotor: prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak), która  zdobyła II nagrodę w corocznym konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską. Od roku akademickiego 2012/2013 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. W semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 przebywał na stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Norweski Mechanizm Finansowy) na Uniwersytecie Islandzkim (Háskóli Íslands) w Reykjaviku. Zainteresowaniami naukowymi obejmuje prawo rzymskie, ius commune, prawo cywilne (zwłaszcza prawo spadkowe) oraz komparatystykę prawniczą.

Publikacje:

  • „Jurysprudencja lwowska”. Ogólnopolska konferencja naukowa. Poznań, 30 marca 2012 roku (sprawozdanie), Forum Prawnicze nr 4 (12)/2012,  s. 61-63.
  • Kiedy wiking zmienia się w bankiera… O zmianach w islandzkim prawie bankowym po kryzysie 2008 r., Forum Prawnicze nr 4 (18)/2013, s. 38-47.
  • Testament ustny (testamentum nuncupativum) w wybranych komentarzach Bartolusa de Saxoferrato i Baldusa de Ubaldis, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. XLV (2013), z. 2, s. 329-342.

mgr Szymon Paciorkowski

Mail: szymon.paciorkowski@gmail.com

 
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni (2006 r.). Laureat XXXI Olimpiady Historycznej (2005 r.). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2011 r.). Jego praca magisterska pt. „Oddalenie pozwu o rozwód i zniesienie wspólności małżeńskiej w świetle akt Sądu Okręgowego w Poznaniu w latach 1928 – 1939”, napisana pod kierownictwem prof. UAM dr. hab. Andrzeja Gulczyńskiego, została wyróżniona I Nagrodą w Konkursie im. prof. K. Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu obronione w roku akademickim 2010/2011. Od roku akademickiego 2011/2012 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na stosowaniu niemieckiego prawa cywilnego na obszarze byłej dzielnicy pruskiej, socjologii prawa, prawie i polityce edukacyjnej. Równocześnie od stycznia 2012 r. jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Od 2006 r. pełni funkcję radnego Rady Miejskiej we Wrześni.

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum