Home » 2013 » Październik

Archiwum miesięczne: Październik 2013

Informacje o dyżurach

Wykład prof. Rainera

      Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego WPiA UAM
serdecznie zaprasza 
na  wykład im. Profesora Zygmunta Lisowskiego

pt.: „The importance of Roman Law in our Time” 

Prelegent:    prof. dr J. Michael Rainer  z Uniwersytetu w Salzburgu

5 listopada 2013 r. (wtorek), godz. 17:00,   sala Zeta 

Collegium Iuridicum Novum 

                                                                                              (al. Niepodległości 53, Poznań)

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 24.10.2013r. (czwartek)

W dniu 24.10.2013 (czwartek) dyżur profesora Wojciecha Dajczaka nie odbędzie się z powodu wyjazdu służbowego – uczestnictwa na European Law Days 2013 w Osnabrück (zob.: http://www.schulte-noelke.jura.uni-osnabrueck.de/files/ELD2013-Programm.pdf).

TERMIN ZALICZENIA KOMISYJNEGO Z LTP ORAZ EGZAMINU Z PRAWA RZYMSKIEGO

Szanowni Państwo,

1. osoby, które złożyły w sposób uzasadniony wniosek o zaliczenie komisyjne z LTP proszę o przybycie na zaliczenie 29.10. (wtorek) o godz. 12.00, p. 101 Coll Iuridicum (ul. Św. Marcin 90). 

2. osoby które z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych nie mogły przystąpić do egzaminu z prawa rzymskiego w jednym z wielu wyznaczonych terminów i mają „przedłużoną sesję” zapraszam na egzamin w dniu 29.10. (wtorek) o godz. 14.00, p. 101 Coll Iuridicum (ul. Św. Marcin 90). 

Zaliczanie LTP czy przystąpienie do egzaminu z prawa rzymskiego przez osoby, które z innych przyczyn nie skorzystały z jednego z wielu terminów wyznaczonych między lutym a wrześniem (LPT) czy między czerwcem a październikiem (prawo rzymskie) i mają „przedłużenie sesji” będą mogły zdawać wskazane przedmioty w powyższym terminie – w miarę dostępności miejsc. 

z pozdr. – Wojciech Dajczak

Seminarium magisterskie u prof. Wojciecha Dajczaka

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że wzorem lat poprzednich, również w roku akademickim 2013/2014 będzie prowadził seminarium magisterskie dla IV roku prawa, w ramach którego można przygotowywać pracę z zakresu:
        porównawczego prawa prywatnego;
        prawa rzymskiego i tradycji cywilistycznej;
        historii prawa prywatnego.

Zgłoszenia na seminarium należy wysyłać na adres mailowy Profesora (dajczak@amu.edu.pl).

WYNIKI EGZAMINU Z PRAWA RZYMSKIEGO – 8.10.2013

Szanowni Państwo,

tak jak deklarowałem nie mam technicznej możliwości wpisu oceny z egzaminu październikowego osobom, które zdawały pierwszy termin po czerwcu 2013. Mimo zgłoszenia problemu, trwa on. W tej sytuacji osoby, które nie znajdują oceny w USOS mogą ją poznać na moim dyżurze.

z pozdr. – Wojciech Dajczak

Pierwsze spotkanie w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce”

Pierwsze spotkanie 6 XI, godz. 12.30 – 16.00 

Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum, 

Al. Niepodległości 53


Tematy:

 • Rola Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ochronie dziedzictwa kulturowego.
  • Krajowy wykaz skradzionych lub wywiezionych niezgodnie z prawem zabytków, jako narzędzie odnajdowania zabytków.
   • System prawny ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce. 
   • Rynek sztuki a ochrona dziedzictwa kulturowego Polsce.


    Prelegenci: 

    dr hab. Piotr Majewski – Dyrektor NIMOZ
    Monika Barwik – kierownik Działu analiz kryminalnych NIMOZ
    Olgierd Jakubowski – główny specjalista ds. wywozu zabytków za granicę i analiz NIMOZ
    dr Wojciech Szafrański – WPiA UAM, specjalizujący się w zagadnieniach prawno-ekonomicznych rynku sztuki  


    Jeszcze możliwe zapisy e-mail zabytek@amu.edu.pl  
    https://www.facebook.com/programDziedzictwo

    Wydarzenia

    Partnerstwo Instytutów

    Archiwum