Home » 2013 » Kwiecień

Archiwum miesięczne: Kwiecień 2013

Informacje o dyżurach

Zaliczenie HPP – W. Szafrański

Szanowni Państwo,
nie udało się zaliczyć kolokwium następującym osobom: P. Chmielewski, J. Koseda, A. Maciejewska, K. Olejnik, A. Scibisz, K. Piekarska, A. Więckowska. Ostatni szansa na dyżurach w pierwszym tygodniu maja.
Zapraszam
Wojciech Szafrański

Dyżury

Z powodu wyjazdu dr hab. A. Gulczyński nie będzie pełnić dyżurów a najbliższy odbędzie się w dniu 8 maja w godz. 11.30-12.30 w pok. 14 w budynku Dziekanatu

Międzynarodowa Konferencja Komparatystyczna „Od empatio venditio do Common European Sales Law – w poszukiwaniu dobrego prawa sprzedaży” – 25-26 kwietnia 2013r., CIN WPiA UAM

W dniach 25-26 kwietnia 2013 roku w Collegium Iuridicum Novum WPiA UAM odbyła się Międzynarodowa Studencka Konferencja Komparatystyczna „Od empatio venditio do Common European Sales Law – w poszukiwaniu dobrego prawa sprzedaży”, zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”. Konferencja została objęta patronatem m.in.: JM Rektora UAM, Ministra Sprawiedlwości, Komisji Europejskiej, Dziekana WPiA UAM.


Publikacja pokonferencyjna

Wymiernym efektem konferencji jest publikacja „Umowa sprzedaży : wspólnota tradycji prawnej – idea unifikacji – uniwersalne problemy praktyczne„, wydana pod kierunkiem prof. Wojciecha Dajczaka oraz pod redakcją Adama Dassuja i Mikołaja Labijaka (wydawca – Wydział Prawa i Administracji UAM. Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego – Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”, Poznań 2013, ISBN 978-83-935694-1-0, ss. 121).
Spis treści

O konferencji

Analiza regulacji prawnych w odniesieniu do współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych, skłania ku przekonaniu, że wiele urządzeń prawnych domaga się gruntownej zmiany a jednym z podstawowych zadań jakie stoją dziś przed prawnikami jest poszukiwanie modelu prawa, który lepiej odpowiadał będzie wyzwaniom dzisiejszej rzeczywistości.  To przekonanie bliskie jest także organizatorom konferencji, którzy w ten sposób podejmują próbę uzyskania odpowiedzi na najważniejsze w tym kontekście pytania.

Prezentacje konferencyjne zamknęły prelekcje wybitnych przedstawicieli nauki:
– prof. Aurelii Nowickiej
– prof. Fryderyka Zolla
– prof. Jacka Napierały
– prof. Wojciecha Dajczaka
A także znakomitych praktyków:
– mec. Aleksandry Wędrychowskiej-Karpińskiej,
– mec. Wojciecha Celichowskiego
Podczas konferencji można było zdobyć wiedzę  m.in. na temat:
  • ewolucji prawa sprzedaży od antycznego Rzymu, poprzez ius commune aż po XIX-i XX-wieczne kodyfikacje, a także common law tradition
  •   regulacji sprzedaży w krajach Azji i Afryki;
  • projektów ujednolicania prawa z pierwszej połowy XX w.
  • Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG);
  • projektów UNIDROIT
  • oraz ewolucji prawa europejskiego dotyczącego sprzedaży aż do projektu rozporządzenia o Wspólnym Europejskim Prawie Sprzedaży.

Wyniki HPP – Wojciech Szafrański

Szanowni Państwo,
zgodnie z umową zamieszczam listę osób, które nie zdały kolokwium. Poprawka na zajęciach w ostatnim tygodniu kwietnia.
1) J. Bernaciak
2) J.  Młynek
3) A. Maciejewska
4) B. Klimczak
5) C. Pachurka
6) M. Mroczkowska
7) A. Scibisz
8) J. Tatarkiewicz
9) K. Piekarska
10) R. Nowak
11) H. Kędracki
12) E. Walczak
13) I. Rudnicka
14) D. Syrociak
15) A. Kaczmarek
16) M. Bartkowiak
17) M. Neumann
18) J. Koseda
19) A. Więckowska
20) K. Olejnik
21) A. Wasielewska
22) N. Woźniak
23) P. Czerwińska
24) A. Cichocka
25) K. Haponiuk
26) M. Zawal  
Pozostałym zdającym gratuluję.
Wojciech Szafrański

Odwołane dyżury Wojciecha Szafrańskiego w dniach 22-23 IV br.

Szanowni Państwo,
z powodu wyjazdu służbowego odwołuję dyżury w dniach 22-23 IV br. W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mail.

Wojciech Szafrański

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 11.04.2013 roku (czwartek)

Z powodu wyjazdu służbowego prof. Wojciech Dajczak odwołuje swój dyżur w dniu 11 kwietnia 2013 roku (czwartek).

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum