Home » 2013 » Marzec

Archiwum miesięczne: Marzec 2013

Informacje o dyżurach

Odwołane dyżury prof. Wojciecha Dajczaka

Profesor Wojciech Dajczak uprzejmie informuję, że z powodu wyjazdu nie będzie obecny w dniach od 26 do 28 marca 2013.
Najbliższy dyżur będzie pełnił w dniu 4 kwietnia 2013 (czwartek).

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 14. marca 2013 roku (czwartek)

Z powodu wyjazdu prof. Wojciech Dajczak odwołuje swój dyżur w dniu 14 marca 2013 roku (czwartek).

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 7 marca 2013 roku

Z powodu wyjazdu służbowego prof. Wojciech Dajczak odwołuje swój dyżur w dniu 7 marca 2013 roku (czwartek).

Lektury – ochrona dziedzictwa – europeistyka

Szanowni Państwo,
podaję lektury obowiązkowe z ochrony dziedzictwa:

1) K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, s. 178-196, (Polityka państwa w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Polsce)
2) R. Sikorski, Obrót dobrami kultury w prawie wspólnotowym [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. I, red. W. Szafrański, Poznań 2007, s. 53-76.
3) W. Kowalski, Prawna ochrona zabytków w świetle aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 73-91.
4) K. Zeidler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa, Warszawa 2011, s. 159-189 (część z argumentów restytucyjnych)
5) G. Carducci, The Growing Complexity of International Art Law [w:] Art and Cultural Heritage. Law, Policy and Practice, ed. B. T. Hoffman, Cambridge University Press NY 2006, s. 68-85.
6) M. Trzciński, Nielegalny obrót zabytkami archeologicznymi [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Warszawa 2011, s. 201-213. 
7) W. Szafrański, A. Jagielska-Burduk, Nowe konstrukcje prawa własności a ochrona dziedzictwa kulturowego [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 235-245.
8) P. Ogrodzki, Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 189-203.
9) H. Jodełka-Schreiber, Niematerialne dziedzictwo kulturowe, [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 115-130
Wojciech Szafrański 

Zagadnienia na egzamin magisterski u prof. Wojciecha Dajczaka

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że zagadnienia na egzamin magisterski dostępne jest pod następującym LINKIEM. Link do pliku znajduje się również w zakładce „Informacje o zajęciach” (na dole) oraz na stronie Wydziału, w podstronie Katedry (dział  „Materiały dla studentów”).

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum