Home » 2012 » Październik

Archiwum miesięczne: Październik 2012

Informacje o dyżurach

Wpisy i egzamin z Historii prawa

W dniu 30 października w godz. 9-9.30 w sali 4.7 CIN możliwe bedzie uzyskanie wpisu ocen z egzaminu. Przypominam – nie jest konieczna osobista obecność, wystarczy przełożenie indeksu i karty egzaminacyjnej.

W dni 5 listopada o godz. 13.30 w sali 4.7 odbędzie się egzamin z Historii Prawa dla osób, które uzyskały zgodę na przełużenie sesji (dotyczy to także osób, które wniosły skargę do Kierownika Studium dot. nieprawidłowosci w systemie USOS). Do egzaminu można przystąpić bez rejestracji.

komisyjne zaliczenie łacińskiej terminologii prawniczej

Szanowni Państwo,

po wyjaśnieniu okoliczności informuję, że komisyjne zaliczenie łacińskiej terminologii prawniczej dla osób które:
– złożyły wniosek;
– mają decyzję dziekana o przedłużęniu sesji do końca paźdzernika 2012

odbędzie się w dniu 30.10.2012 (wtorek), o godz. 12.30 w p. 101 Collegium Iuridicum.  Termin dotyczy 11 wniosków złożonych w końcu września i w paźdzerniku 2012 r. Osoby które nie złożyły kopii decyzji o przedłużeniu sesji proszę o jej przyniesienie na termin.

Wojciech Dajczak

Kobiety, wino i śpiew

Dr hab. A. Gulczyński prowadzić będzie seminarium magisterskie z zakresu prawa cywilnego (także w ujęciu historycznym i porównawczym), które poświęcone będzie  podanym w tytule zagadnieniu,  wywodzącym się z rzymskiego podziału: personae, res, actiones, czyli tego co dziś określamy mianem podmiotów i  przedmiotów prawa oraz sposobów dochodzenia swych praw lub rozstrzygania konfliktów.
Jest też możliwość podjęcia tematów czysto historycznoprawnych, np. z zakresu archeologii prawnej i ikonografii prawnej, a także z dziedziny kultury prawnej, w tym badania funkcjonowania prawa i karier prawników.
Studentom admnistracji proponuję natomast seminarium z zakresu ustroju samorządu, prawa o aktach stanu cywilnego (takze problematyki zmiany i chorony imienia i nazwiska) oraz prawa turystycznego.
Zainteresowanych proszę o kontakt: guland@amu.edu.pl

Dyżur

Dr hab. A. Gulczyński w dniu 16 października pełnić będzie dyżur w pok. 14 w godz. 13.30-14.30 w budynku dziekanatu

Egzamin z Prawa Rzymskiego w dniu 14.10.2012 roku a utrudnienia w związku z maratonem

Osobom, które zamierzają przystąpić do egzaminu z Prawa Rzymskiego w niedzielę 14.10.2012r. (godzina 15:00, sala beta) zwracamy uprzejmie uwagę na utrudnienia komunikacyjne, jakie mogą mieć miejsce w związku z odbywającym sie tego dnia maratonem, którego trasę (końcowe kilometry) wyznaczono m.in. przez przez al. Niepodległości. Prosimy o uwzględnienie tej okoliczności przy planowaniu dojazdu na egzamin.
Przypominamy, że jest to ostatnia możliwość zdawania tego egzaminu w październiku, a nieobecności lub spóźnienia „z uwagi na maraton” nie będą uwzględniane.

ezgamin z prawa rzymskiego 14.10.2012

Szanowni Państwo,

odpowiadając na formułowane przez Państwa wątpliwości i obawy dotyczące wpisu do systemu USOS informuję, że egzamin z prawa rzymskiego w dniu 14.10.2012 będą mogły składać wszystkie osoby które przy wejściu do sali oddadzą kopię decyzji kierownika studiów o przedłużeniu sesji.

Wojciech Dajczak

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum