Home » 2012 » Wrzesień

Archiwum miesięczne: Wrzesień 2012

Informacje o dyżurach

Dyżur

Dr hab. Andrzej Gulczyński z powodu udziału w konferencji nie bedzie pełnił dyżuru w dniu 2 października. Wyniki egzaminów wpisywł będę do indeksów w dniu 9 października. O dokładnym terminie i miejscu poinformuję.

FAQ – wpisy i egzaminy z prawa rzymskiego

W odpowiedzi na potwarzające się zapytania uprzejmie przypominam, że zakończyły się terminy zaliczania łacińskiej terminologii prawicznej i prawa rzymskiego w tym roku akademickim. Do końca września nie ma zatem możliwości wyznaczenia dodatkowych terminów. Wpisy ocen z egzaminów przeprowadzonych w dniach 10 – 15 września 2012 będę dokonywał 28 września w godzinach 9.00 – 11.00 w p. 101 Collegium Iuridicum (Św. Marcin 90). Indeks do wpisu nie musi być dostarczony osobiście. Decyzje o wyznaczeniu egzaminu komisyjnego podejmuje właściwy kierownik studiów. Zasady postępowania w tej sprawie określa regulamin studiów. Dla osób które uzyskały zgodę na „przedłużenie sesji” przeprowadzę egzamin pisemny z prawa rzymskiego w okresie między 8 a 15 paźdzeirnika 2012. Szczegółowy termin zostanie podany na stronie WWW Katedry i w USOS do 3 października. Wojciech Dajczak

Wpisy do indeksów- Historia prawa

Uzyskanie wpisów do indeksów z Hitsorii prawa oraz innych prowadzonych przez mnie przedmiotów możłiwe będzie w dniu 20 września, godz. 14.30-15.30 w sali Alfa oraz w dniu 25 września w pok. 101 w Collegium Iuridicum, godz. 10.00-11.30 Andrzej Gulczyński

Wyniki egzaminów z Historii prawa

Dr hab. A. Gulczyński najbliższy dyżur pełnić będzie w dniu 25 września, godz. 12-13. Wszystkie dotychczasowe wyniki egzaminow są wpisane do USOS-a. Także wyniki egzaminu przeprowadzonego w dniu 11 września zostaną wpisane do USOSa. Terminy wpisów do indeksów wyników tego egzaminu oraz wszystkich poprzednich podany zostanie 14 września na tej stronie. Będą to specjalne terminy przeznaczone wyłacznie na wpisy ocen. W czasie dyżuru nie będę wpisywał ocen z egzaminów. Także po egzaminie w dniu 20 września zostanie wyznaczony termin wpisów. W czasie każdego teminu można uzyskać wpis z wszystkich prowadzonych przeze mnie przedmiotów. Nie ma konieczności osobistego przedkładania indeksu. Jednocześnie porzypominam, że w czasie sesji poprawkowej wyznaczone zostały 3 terminy egzaminów,a wobec licznych poróśb o zwiększenie limitu miejsc na ostatni egzamin wyznaczyłem jeszcze kolejny termin. Jeśli u kogoś z Państwa terminy albo wyniki egzaminów nie są widocze w USOSie proszę wyjasnić to w Sekretariacie USOSa

Odwołane dyżury dra Szafrańskiego

Z powodu wyjazdu na Zjazd Katedr odwołuję swoje dyżury w dniach 17 IX br i 18 IX br. Jednocześnie informuję, iż ostatnie termin egzaminów poprawkowych z Prawa ochrony zabytków oraz Historii prawa prywatnego (studenci zapisani do mnie na ćwiczenia) odbędą się odpowiednio: POZ – 25 IX br, godz. 9.00, p. 104 CI, HPP 25 IX godz. 10.00, p. 104 CI.Wojciech Szafrański

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum