Home » 2012 » Czerwiec

Archiwum miesięczne: Czerwiec 2012

Informacje o dyżurach

Odwołane dyżury mgra Jana Andrzejewskiego

Informuję, że z powodu wyjazdu naukowego w dniach 1.07-1.08.2012r. będę nieobecny na dyżurach w miesiącu lipcu b.r. W tym czasie dostępny będę jedynie pod mailem (j.and@amu.edu.pl).
mgr Jan Andrzejewski

Egzamin z prawa rzymskiego – FAQ

Poniżej wyjaśniam kwestie co do których pytania się powtarzają:
     osoba nie zapisana w USOS na konkretny termin egzaminu będzie mogła zdawać w nim prawo rzymskie jeśli w sali pozostają wolne miejsca po wejściu wszystkich osób zapisanych w USOS na dany termin;
     nie mogę zagwarantować już dodatkowych miejsc na terminy 5 i 7 lipca, i dlatego nie podejmuję decyzji o przeniesieniu egzaminu na któryś z lipcowych terminów;
     nie mam możliwości utworzenia dalszych terminów w lipcu lub wrześniu. Dlatego osoby, które przystąpią do egzaminu po raz pierwszy we wrześniu, będą mogły wykorzystać ewentualny drugi termin w oparciu o decyzję kierownika studiów „przedłużającą sesję” na październik 2012;
     wysłana Umailem informacja o zakresie wymagań egzaminacyjnych wskazuje zagadnienia których będą dotyczyć pytania na egzaminie. Jeśli w ramach rozdziału lub podrozdziału podręcznika wskazano mniejsze jednostki systematyczne, to one odpowiadają zakresowi wymagań egzaminacyjnych;
     nie ma listy kazusów objętych ostatnim pytaniem egzaminacyjnym. Kazusy zostaną wybrane z prawa spadkowego i zobowiązań spośród kazusów opublikowanych w Warsztatach prawniczych. Prawo rzymskie, W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier, Kraków 2012. Rozwiązanie kazusu obejmuje:
   wyjaśnienie z jakiego okresu on pochodzi i w jaki sposób zachował się do dziś;
   opisanie własnymi słowami stanu faktycznego i istoty problemu prawnego;
   wyjaśnienie rozwiązania w kazusie przy wykorzystaniu wiedzy objętej wymaganiami egzaminacyjnymi (komentarze w Warsztatach prawniczych są tu dodatkową pomocą);
   odniesienia w kazusie do prawa współczesnego nie są konieczne, a ich dodanie może wywołać skutki jedynie na korzyść piszącego.

dr J. Wiewiorowski – dyżury w okresie wakacyjnym

Informuję, że między 25.-6.-30.06. jestem służbowo za granicą i moje dyżury są odwołane. Następnie będę obecny z pewnością w okresie 1-8 lipca i przypuszczalnie do 15 lipca. Z powodu urlopu i kolejnych wyjazdów służbowych kolejne dyżury odbywać będę po 15 września br. W razie konieczności proszę o wysyłanie wiadomości na adres wiew@amu.edu.pl.
Z poważaniem
dr J. Wiewiorowski

Seminarium magisterskie u prof. Wojciecha Dajczaka

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że w roku akademickim 2012/2013 będzie prowadził seminarium magisterskie dla IV roku prawa, w ramach którego można przygotowywać pracę z zakresu:
        porównawczego prawa prywatnego;
        prawa rzymskiego i tradycji cywilistycznej;
        historii prawa prywatnego.
 

Zgłoszenia na seminarium należy wysyłać na adres mailowy Profesora (dajczak@amu.edu.pl) lub składać w sekretariacie Katedry (p. 109, Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90). 

Pierwsze spotkania grup seminaryjnych odbędą się:
– IV rok, w środę 3.10.2012r. o godz. 18:00 w p. 101, Collegium Iuridicum;
– V rok w poniedziałek 8.10.2012r. o godz. 18:30 w p. 101 Collegium Iuridicum.

Finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”


Dnia 2 czerwca 2012 roku w Warszawie w Collegium Iuridicum I  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”.  
Laureatami zostali:
I miejsce – Anna Domagała (UJ)
II miejsce – Rafał Ziąbka (UAM)
III miejsce – Kamil Sorka (UJ)

Otrzymają oni nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu. Serdeczne gratulacje!

Więcej informacji na temat finału konkursu na stronie internetowej: 

Zmiana terminu dyżuru – dr J. Wiewiorowski

W najbliższy czwartek 14.06. dyżur jest odwołany z powodu uczestnictwa w egzaminie z prawa rzymskiego oraz innych obowiązków służbowych. W to miejsce będę dyżurował w piątek 15.06., w godz. 11-12, sala nr 101 Coll. Iuridicum, ul. św. Marcin 90.
Z poważaniem
dr J. Wiewiorowski

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum