Home » 2012 » Maj

Archiwum miesięczne: Maj 2012

Informacje o dyżurach

Dyżury dr J. Wiewiorowski w tygodniu 28.05.-1.06.

Dyżur w dniu 29 maja br. jest odwołany z powodu wyjazdu służbowego. W sprawach studenckich zapraszam w bieżącym tygodniu w dniach 31.05., godz. 10-11; 1.06., godz. 12-13 – sala nr 101 Coll. Iuridicum, ul. sw. Marcin 90. Z poważaniem dr J. Wiewiorowski

Semianarium magisterskie prof. W. Dajczaka

W roku akademickim 2012/2013 będę prowadził dla czwartego roku prawa seminarium magisterskie. W ramach seminarium można przygotowywać pracę z zakresu:
– porównawczego praw prywatnego;
– prawa rzymskigo i tradycji cywilistycznej;
– historii prawa prywatnego.

Zgłoszenia na semiarium proszę wysyłać od dnia 1 czerwca 2012 roku na mój adres mailowy (dajczak@amu.edu.pl) lub składać w sekretariacie Katedry (p. 109, Collegium Iuridicum).

Wojciech Dajczak

zaliczenie komisyjne z łacińskiej terminologii prawniczej

W dniu 12 maja odbył się ostatni – w ramach prowadzonych przeze mnie zajęć – zasadniczy termin zaliczenia z łacińskiej terminologii prawniczej. Osoby które wyczerpały dwa terminy i nie uzyskały zaliczenia mogą w terminie do dnia 7 czerwca 2012 roku złożyć w sekretariacie Katedry Prawa Rzymskiego wniosek o dopuszczenie do zaliczeni komisyjnego. Wniosek powinien mieć uzasadnienie. Zaliczenie komisyjne zostanie przeprowadzone w pierwszej połowie września 2012 roku. Wojciech Dajczak

lektury na egzamin ustny z prawa rzymskiego

Sylabus przedmiotu prawo rzymskie na rok akademicki 2011/2012 przewiduje możliwość zdawania egzaminu w formie ustnej przez osoby które obok typowego zakresu egzaminu przygotują lekturę. Wystąpienie z lektury obejmuje trwającą ok. 5 minut prezentację struktury, metody i zasdniczych tez książki, a następnie udzielenie odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące treści przedstawianej książki. Jako lekturę można w tym roku akademickim wybrać jedną następujących prac: – F. Longchamps de Beier, Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego, Wrocław 2004; – F. Longchamps de Berier, Law of Succession. Roman Legal Framework and Comparative Law Perspective, Warszawa 2011; – W. Dajczak, Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć ‚rzeczy’ i ‚przedmiotu praw rzeczowych’ w europejskiej nauce prawa prywatnego, Poznań 2007; – R. Wojciechowski, Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza, Wrocław 2010.

Odwołany dyżur dra Wiewiorowskiego

Szanowni Państwo, w związku z dodatkowymi obowiązkami służbowymi zmuszony jestem jednak odwołać dyżur w dniu 22.05. Dyżur w dniu 24.05. odbywać będę natomiast w godzinach 8.00-11.00. Z poważaniem dr J. Wiewiorowski

Dyzury 22 maja

W dniu 22 maja d hab. A Gulczyński pełnić będzie dyżur w godz. 9.30-10.30, natomiast dr J. Wiewiorowski w godz. 13.30-15.00.

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum