Home » 2012 » Luty

Archiwum miesięczne: Luty 2012

Informacje o dyżurach

Zagrożenia współczesnej demokracji

W związku z przeprowadzonym na ostatnich zajęciach podziałem na grupy informuję, iż do ostatniej grupy – nr 5, zostali przydzieleni:
1) Mateusz Barański
2) Maria Czapkova
3) Joanna Kucal
4) Joanna Kufel
5) Matusz Laurenciak
6) Anna Melcer
Temat dla tej grupy – „Utopia demokracji”
Pozostałe 4 grupy, oczywiście pozostają bez zmian.
Wojciech Szafrański

Zmiana godziny dyżurów prof. Wojciecha Dajczaka

W semestrze letnim prof. Wojciech Dajczak będzie pełnił dyżury:
we wtorki w godz. 13.00-14.00
oraz
w czwartki o godz. 11.00-12.00
(sala 101 w Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90)

Nowa publikacja o fałszerstwach na rynku sztuki


Nakładem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ukazała się długo oczekiwana książka dot. fałszerstw dzieł sztuki w Polsce:
Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria – praktyka – prawo, Warszawa 2012.
Stanie się ona punktem wyjścia do dyskusji podczas jednego z spotkań Koła Naukowego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum