Home » 2011 » Listopad

Archiwum miesięczne: Listopad 2011

Informacje o dyżurach

Prawo ochrony zabytków – obowiązkowa literatura – 9 pozycji

1) K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, s. 79-131, (Uwarunkowania międzynarodowe prawnej ochrony zabytków nieruchomych)
2) H. Jodełka-Schreiber, Niematerialne dziedzictwo kulturowe, [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 115-130 + przeczytać w aneksie konwencję.
3) W. Szafrański, A. Jagielska-Burduk, Nowe konstrukcje prawa własności a ochrona dziedzictwa kulturowego [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 235-245.
4) P. Ogrodzki, Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 189-203.
5) M. Trzciński, Nielegalny obrót zabytkami archeologicznymi [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Warszawa 2011, s. 201-213.
6) A. Jagielska-Burduk, Zabytek ruchomy, Warszawa 2011, s. 251-306 (rozdział IV zabytek we współczesnej myśli prawniczej)
7) W. Kowalski, Prawna ochrona zabytków w świetle aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 73-91.
8) P. Gwoździewicz, Przedawnienie roszczeń o zwrot dóbr kultury [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Warszawa 2011, s. 214-229.
9) K. Zeidler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa, Warszawa 2011, s. 159-189 (część z argumentów restytucyjnych) (Uwaga! studentów zdających przedmiot w przedterminie obowiązują wszystkie argumenty restytucyjne tj. do s. 159 do 229)

Odwołany dyżur dra Wiewiorowskiego

Informuję, że odwołuję dyżur w dniu 8 listopada (wtorek). W to miejsce będę dyżurował dłużej w dniu 10 listopada (czwartek) – między 9.00 a 12.00.

Dr Jacek Wiewiorowski

Dyżury

Uwaga!

Poniżej podane są stałe godziny dyżurowania pracowników Katedry. Informacje dotyczące np. odwołania konkretnego dyżuru znajdują na tablicy ogłoszeń przed pokojem 101 (Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90) oraz na stronie głównej Katedry – w bieżących wpisach.

Prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak
tel.: (061) 829-42-73
mail: dajczak@amu.edu.pl
Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90):
wtorek, godz. 12.30-14.00
czwartek, godz. 11.30-12.30

Prof. UAM dr hab. Ewa Borkowska-Bagieńska
Dyżur (pok. 104 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90):

Emerytowany prof. zw. dr hab. Władysław Rozwadowski
tel.: (061) 829-42-23
Konsultacje po uprzednim uzgodnieniu terminu

Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński
tel.: (061) 829-42-23
e-mail: guland@amu.edu.pl
Dyżur:
wtorek 9.30-10.30 (pok. 14, budynek Dziekanatu przy CIN Al. Niepodległości 53)
piątek 11:00-12:00 (pok. 14 w budynku Dziekanatu przy CIN Al. Niepodległości 53)
 

dr Anna Plisecka
tel.: (061) 829-43-58
mail: aplisecka@amu.edu.pl

dr Wojciech Szafrański
tel.: (061) 829-43-58
mail: w.szafr@amu.edu.pl
Dyżur:
poniedziałek 14.00-15.00  CIN  W1
wtorek 12.00-13.00  CI  p. 104

dr hab. Jacek Wiewiorowski
tel.: (061) 829-43-58
mail: wiew@amu.edu.pl
Dyżur :
wtorek, godz. 12.00-14.00 (pok. 101 Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90)
czwartek, godz. 16.30-17.30 (pok. 1.2 Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodlogłości 53)

Doktoranci 

Jan Andrzejewski
mail: j.and@amu.edu.pl
Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90):
wtorek, godz. 12:30-13:30


Aleksandra Guminiak  
mail: aleksandra.guminiak@amu.edu.pl
Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90): 

wtorek, godz. 13:00-14:00

Adam Kozak
mail: amkozak@amu.edu.pl 
Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90):
czwartek, godz. 8:15-9:15


Jakub Kruczek
mail: kruczek.poznan@gmail.com
Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90): 
wtorek, godz. 13:00-14:00

Joanna Kruszyńska
mail: joanna.kruszynska@amu.edu.pl
Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90):
czwartek, godz. 11:15-12:15

Marcin Lis 
mail: pocztamarcinalisa@gmail.com

Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90):
piątek, godz. 10.00 – 11.00.


Tymoteusz Mikołajczak
mail: tymoteusz.mikolajczak@gmail.com

Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90):
wtorek, godz. 13.00 – 14.00.

 

Szymon Paciorkowski
mail: szymon.paciorkowski@gmail.com
Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90):
wtorek, godz. 12.30-13.30

Jakub Stolarek
mail: stolarek@amu.edu.pl

wtorek, godz. 12.30-13.30

Aleksandra Wojciechowska 
mail: aleksandra.wojciechowska@amu.edu.pl
Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90):
czwartek, godz. 11:30-12:30

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum