Home » 2011 » Wrzesień

Archiwum miesięczne: Wrzesień 2011

Informacje o dyżurach

Historia prawa – egzamin i wpisy

W dniu 11 października nie będę penił dyżuru z powodu wyjazdu służbowego.
Najbliższy dyżur – wtorek, 18 października, pok. 14 (dziekanat), w godz. 8.30-9.30.
Podczas dyżuuru wpisywac będę oceny z egzaminu
Andrzej Gulczyński

egzamin z prawa rzymskiego w październiku 2011

Informuję, że osoby które decyzją Kierowników studiów otrzymały przedłużenie sesji mogą przystąpić do egzaminu z prawa rzysmkiego w dniu 13.10.2011 r., o godz. 17.00 w auli (Coll. Iuridicum Novum). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie doręczenie przy wejściu na egzamin kopii decyzji obejmuącej zgodę na przedłuzenie sesji.

Wojciech Dajczak

wpisy ocen z prawa rzymskiego

Wszystkich Państwa którzy nie mają wpisanej oceny z egzaminu z prawa rzymskiego proszę o przedłożenie indeksu do wpisu w dniu 21.09.2011 (środa) w godz. 11.30 – 13.00, p. 101 Collegium Iuridicum. Przypominam, że nie jest konieczne osobiste przedłożenie indeksu.
Jest to ostatnia we wrześniu możliwość otrzymania wpisu z prawa rzymskiego.

Wojciech Dajczak

Wpisy ocen

W dniu 20 września o godz. 9 w Auli CIN wpisywać będę oceny z egzaminu przeprowadzonego w dniu 13 września, a także w terminach wcześniejszych
Andrzej Gulczyński

FAQ – egzamin z prawa rzymskiego

z uwagi na powtarzające sie pytania dotyczące ezagminu z prawa rzymskiego raz jeszcze wyjaśniam:
– 12.09.2011 roku był ostatnim terminem egzaminu z prawa rzymskiego we wrześniu 2011 r.
– jedyną podstawą dla zdawania egazminu w październiku 2011 będzie decyzja właściwego prodziekana o przedłużeniu sesji wydana na podstawie par. 41 regulaminu studiów. Z przyczyn praktycznych sugeriuję, aby przedłużenie było conajmniej do 15. paźdzernika 2011 r.
– zasady występowania o egzamin komisyjny wyjaśnia par. 34 regulaminu studiów.

Wojciech Dajczak

Egzamin i dyżur dr. A. Gulczyńskiego

W dniu 13 września pełnić będę dyżur w pok. 14 (dziekanat) w godz. 11-12.

EGZAMIN – przyjęcie ponad wyznaczone limity nie jest możliwe. Mało przekonujące są argumenty osób wnoszących stanowczo o przesunięcie terminu egzaminu, bowiem spostrzegły (cztery osoby zauważyły to w przedzien egzaminu), że wystąpiła kolizja z innym egzaminem.

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum