Home » 2009 » Luty

Archiwum miesięczne: Luty 2009

Informacje o dyżurach

zmiana terminu wykładu z prawa rzymskiego w dniu 26. lutego 2009

Uprzejmie informuję, ze wykład z prawa rzymskiego w dniu 26. lutego 2009 nie odbędzie się. Z tego powodu dodatkowy wykład będzie w dniu 19. marca 2009 w godz. 16.15. – 19.00, w sali A Collegium Hipolita Cegielskiego. Za utrudnienia związane z powyższą zmianą, przpraszam.

Wojciech Dajczak

Konwersatoria z prawa rzymskiego dla studentów kierunku prawo niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009

W związku z pytaniami na temat możliwości organizacji zajęć z przedmiotu prawo rzymskie w
formie konwersatoryjnej informuję, że w najbliższy wtorek 3.03. br forma i zasady uczestnictwa w nich studentów zaocznych określone zostaną podczas posiedzenia Kolegium Dziekańskiego WPiA UAM w Poznaniu.
Komunikat na temat podjętej decyzji zamieszczę niezwłocznie na stronie internetowej Katedry.

dr Jacek Wiewiorowski

wykład z łacińskiej terminologii prawniczej – cz. 4

W załączeniu udostępniam ostatnią cześć miateriałów do wykładu z łacińskiej terminologii prawniczej

wyklad.4.nsp.pptx

Historia Prawa Prywatnego – forma i warunki zaliczenia przedmiotu

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi egzaminu z Historii Prawa Prywatnego prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją:

1) Założenia i cele przedmiotu: Celem wykładu jest ukazanie genezy najważniejszych instytucji i zasad współczesnego prawa, przede wszystkim tych, które wykraczają poza ramy jednego systemu.
W czasie ćwiczeń (lub samodzielnie) student winien opanować podstawy egzegezy tekstu prawnego i umiejętności porównywania instytucji w różnych aktach prawnych.
2) Wymagania wstępne: Zalecany jest równoległy udział w konwersatorium z prawa rzymskiego i
historii prawa prywatnego
3) Forma i warunki zaliczania przedmiotu: Egzamin pisemny. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń z oceną bardzo dobrą lub dobrą zwalnia z pytania zawierającego egzegezę tekstu.
4) Wykaz literatury podstawowej:
E. Borkowska, Historia prawa sądowego, Warszawa 2006;
A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008;
K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1998;
S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1-4, Kraków 1997-2004;
S. Grzybowski, Dzieje prawa, Warszawa 1981;
A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002.

Wyjazd

Z powodu wyjazdu służbowego odwołuję dyżury w dniach 12 i 17 II br

dr Wojciech Szafrański

najbliższe dyżury prof. W. Dajczaka

1. W dniu 11.02.2009 nie będę pełnił dyzuru z powodu choroby. Osoby ktore mialy na tym dyzurze zdawac egzamin, beda mogly go naspisac pod nadzorem dra J. Wiewiorowskiego. Jesli chodzi o egzamin ustny połaczony z zaliczeniem lektury, to mozliwość jego zdawania bedzie takze 4.03.2009 o godz. 8.00.

2. W dniach 17. i 18.02.2009 odwołuje dyzury z powodu urlopu.

Wojciech Dajczak

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum